UA-15301091-4

Strabon_İasos

Strabon_İasos

….Sonra, karaya yakın bir adada bulunan Iasos’a gelinir. Bir limanı vardır ve halk geçiminin çoğunu denizden sağlar, çünkü denizde balık boldur, fakat ülkenin toprağı çokça fa­kirdir. Gerçekten halk bununla ilgili olarak Iasos’a ait öykü­ler uydurur. Bir kitara şarkıcısı konser verirken bütün halk bir süre onu dinler, fakat balık satışını duyuran çan çalınca, ağır işiten bir kişi dışında herkes onu bırakarak balık pazarı­na yönelir. Bunun üzerine kitara ile şarkı söyleyen ona der ki: “bayım bana verdiğiniz onurdan ve müzik sevginizden dola­yı size minnetarım, çünkü bütün ötekiler çanın sesini duyduk­ları an hepsi gittiler. “Adam der ki: “ne söylüyorsun çan çalmış mıydı?” ve şarkıcı “evet” deyince, adam “uğurlar olsun” der, kalkar ve uzaklaşır….

Etiketler: