UA-15301091-4
Rehber Ali Çelik

Anadolu Kronolojisi


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/alicelik.net/httpdocs/wp-content/themes/yaren/lib/safirtema/metabox.php on line 4

Anadolu Kronolojisi

TARİH ÖNCESİ (PREHİSTORİK)

Toplayıcı-Tüketici

PALEOLİTİK

İ.Ö. 600000-15000

Karain/Yarımburgaz

İnsanoğlu ayakları üzerinde

MEZOLİTİK

Tekeköy/Belbaşı/Beldibi

Mağaralarda renkli duvar resimleri

Üretici-Yerleşik

NEOLİTİK

İ.Ö. 7000-5000

Çayönü/Hacılar/Çatalhöyük

Yumuktepe/Canhasan

Yerleşik düzene geçiş/Ana Tanrıça

KALKOLİTİK

İ.Ö.5000-3000

Hacılar/Beycesultan/Canhasan Fikirtepe

Yaygın seramik kaplar/mezarlar

konut alanları düşına

TARİH ÇAĞLARI(HİSTORİK)

TUNÇ (Bronz)

İ.Ö. 3000-2000

Aslantepe/Alacahöyük/Truva V-I.

Çömlekçi çarkı, kent dokusunda gelişme, çoğalan boyalı seramik, mezar ve ölü gömme kültünde heykeller ve ölü armağanları

Assur ticareti ile Anadolu’da yazı yaygınlaşıyor

Boğazköy/Alişar/Kültepe

Truva IŞ. İ.Ö. 2500-2200 Hatti, İ.Ö. 2500-2000

Hurri, İ.Ö. 1800-1270

Truva IV, İ.Ö. 1800-1275 Hitit, İ.Ö.2000-1180

Kent Devletlerinden Siyasi Birliğe

İ.Ö.2000-1750 Erken/İ.Ö. 1750-1450 Eski Krallık/ İ.Ö. 1450-1180 İmparatorluk Dönemi

İ.Ö. 1269 Kadeş Antlaşması

Hititlerle Mısırlılar Arasında Dünyanın ilk yazılı barış antlaşması

KARANLIK ÇAĞ

I.Ö. 1180-750

(Trak Göçleri)

Geç Hitit Kırallığı, İ.Ö. 1200-700

Urartu, İ.Ö.900-580

Frig, İ.Ö.750-300

Lidya, İ.Ö.700-546

Likya, İ.Ö. 600-300

Lidya’da para kullanımı Anadolu

Ticaretine yeni bir anlam katıyor.

DOĞUDAN GELENLER:

PERS İSTİLASI

İ.Ö. 546-334

Gavgamela Savaşı

İ.Ö. 331

BATIDAN GELENLER

ARKAİK 1050-600/KLASİK 600-334

İSKENDER ve ARDILLARI DÖNEMİ

(HELLENİSTİK)

İ.Ö. 323-30

Kent devletlerine dönüş

ROMA EGEMENLİĞİ

İ.Ö. 30- İ. S. 395

Kent düzenlemesinde yeni bir dönemin ardından Hristiyanlık Anadolu’da

  1. Ökümenik Konsil (İznik) 325

DOĞU ROMA (BİZANS) ÇAĞI

395-1453

726-843 İkonoklast (Tasvirkırıcı) dönem

673-678/716 İstanbul İslam Kuşatmasında

Anadolu İslam Kültürü ile tanışıyor

1204-1261 Latin işgali

TÜRKLER ANADOLU’DA

1071 Malazgirt

  1. yüzyıl Türk Akınları Malazgirt’den sonra kitlesel yerleşmelere dönüşüyor. İlk Başkent İZNİK

Haçlı Seferleri /İkinci Başkent KONYA

XII. YÜZYILDA ANADOLU’DA İLK TÜRK DEVLETLERİ

Danişmentliler/Artuklular

Mengücekliler/Saltuklular

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

1071-1308

Kent silüetinde değişim.

Yeni yapı türleri, yeni bir anlayış ve hoşgörü ortamında Türk-İslam kültürü Anadolu’da

MOĞOL İSTİLASI

1243-1308

XIV. YÜZYILDA ANADOLU

Karamanoğulları Akkoyunlular

Ertenalılar Karakoyunlular

Hamidoğulları

Candaroğulları

Germiyanoğulları

Aydınoğulları

Menteşeoğulları

Dulkadiroğulları

Ramazanoğulları

Osmanoğulları

Anadolu Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıflaması, Anadolu birliğinin dağılmasına yol açarken yeni çağa doğru bir değişim başlıyor.

Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçe’nin önemi (1277)

OSMANLI ÇAĞI

1299-1923

Küçük bir Beylik’ten İmparatorluğa geniş bir coğrafyada Selçuklu kültür mirası ile hoşgörünün esas olduğu uzun bir dönem

ERKEN DÖNEM 1299-1481

Gelibolu’dan Avrupa’ya, 1353

TİMUR ANADOLU’DA

Fetret Devri (1402-1413)

İstanbul’un Fethi 1453

Osmanlı Başkentleri 1326’da BURSA, 1365’de EDİRNE, 1453’de İSTANBUL

KLASİK DÖNEM

XVI.Yüzyıl, Osmanlı tarih ve kültürünün “Altın Çağı”dır.

TANZİMAT 1839

Kulluktan vatandaşlığa ilk adım

MEŞRUTİYET I./1877-IŞ./1908

Yönetimde ilk değişim Anayasa yürürlükte

KURTULUŞ SAVAŞI 1919-1922

İlk Antiemperyalist savaş örneği

Lozan Antlaşması 1923

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 29 Ekim 1923

“Yurtta Barış, Dünyada Barış”
M.K.ATATÜRK

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.